‘Wat heerlijk! Eindelijk een training die gaat over MIJ en waar ik morgen mee aan de slag kan!’

Leerkrachten en Docenten

De maatschappij verandert, en professionals in het onderwijs krijgen in toenemende mate te maken met ‘lastig gedrag’; ouders in de weerstand, in emotie, ouders die dominant of eisend gedrag vertonen. Onze trainingen voor onderwijzend personeel zijn erop gericht om deze professionals weerbaarder te maken in de omgang met dit gedrag wat je terug ziet in de klas, in contact met ouders en soms ook binnen het team.

Je leert wat er nog mogelijk is, zelfs als de ander zich in eerste instantie ‘onmogelijk’ gedraagt. Wie lastig gedrag effectief weet te beïnvloeden, gaat vanuit rust en zelfvertrouwen het gesprek met anderen aan en krijgt weer plezier in gespreksvoering. In de training is ook aandacht voor hoe jij goed voor jezelf zorgt, ook als de spanning of werkdruk toeneemt.

‘Heb jij zelf eigenlijk wel kinderen?’

Starters & Zij-instromers in het onderwijs

Je bent jong, enthousiast en bent net gestart in het onderwijs. Of je hebt veel werkervaring in andere organisaties opgedaan en maakte recent de overstap naar het onderwijs.

Een groep betrokken professionals die graag een rol van betekenis willen vervullen voor kinderen en jongeren waarmee zij werken. Veelal professionals met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. De focus in de opleiding ligt vaak op de inhoud, de valkuil is dat deze startende professionals onvoldoende voorbereid zijn op onder andere communicatie met ouders en collega’s.

Daardoor nemen gesprekken meer tijd in beslag dan beschikbaar is en leveren zij niet het gewenste rendement op. Starters worden met regelmaat geconfronteerd met lastig gedrag, wat impact heeft op welzijn en werkplezier.

Knelpunten waar zij zelf of de organisatie waarin zij werken, tegenaan lopen:

 • Ze voelen zich onvoldoende serieus genomen door ouders en collega’s
 • Ze voelen zich vaak onvoldoende opgewassen tegen mondige, eisende ouders
 • Ze leggen de lat voor zichzelf heel hoog: alles moet 100%
 • Ze verliezen hun werkplezier in het onderwijs door het ‘gedoe’ eromheen

Startend wil niet zeggen ondergeschikt of onbekwaam!

‘Neehoor, dat hoeven we niet te proberen, we doen het hier al 10 jaar zo.’

‘Je werkt hier nog niet zo lang zeker - ik leg je even uit hoe ik wil dat je met mijn zoon omgaat.’

Wat wij hierin kunnen betekenen:

Wij zijn er voor starters en zij-instromers die willen werken aan sterkere vaardigheden, meer zelfvertrouwen en effectief omgaan met lastig gedrag.

 • Maatwerk themaworkshops, bijvoorbeeld over ‘omgaan met eisende en mondige ouder’, ‘het slecht nieuws gesprek’, ‘omgaan met weerstand’
 • Maatwerktraject speciaal voor starters in samenwerking met de schoolopleider(s) en acedemie, waarin wij in een aantal bijeenkomsten gedurende het schooljaar samenwerken op specifieke door de starters aangegeven leerwensen met als doel het versterken van vaardigheden, het vergroten van de onderlinge verbinding

‘Wat kom jij eigenlijk doen? We hebben al iemand van jeugdzorg.’

Brugfunctionarissen (25½ SKJ punten)

Brugfunctionaris – de verbindende schakel tussen school, ouders en wijk. Professionals die instappen in lastige situaties en proberen vanuit hun rol de verbinding school – ouders en eventueel wijk te maken of te herstellen.

Een nieuwe functie – nieuw voor de school en de collega’s, nieuw voor ouders, voor ‘de wijk’ en ook voor jezelf. Een functie die – ongeacht hoe je deze precies invult – veel vraagt van jouw flexibiliteit, oplossingsgerichtheid en communicatieve vaardigheden. Een functie waarin je iedere dag schakelt tussen niveaus, achtergronden en denkpatronen. Waarin je soms de weerstand met name bij de ouders ontmoet, soms met name bij het team waaraan je bent toegevoegd - ‘onbekend maakt onbemind’.

Knelpunten waar zij zelf of de organisatie waarin zij werken, tegenaan lopen:

 • Hoe stel ik een grens wanneer ik ergens voor ingezet wordt, waar ik niet voor bedoeld ben.
 • Hoe reageer ik effectief op weerstand – ik wil immers wel in verbinding komen.
 • Waar trek ik een grens op gedrag, hoe pak ik dat aan
 • Wat als het team mij niet als meerwaarde ziet?
 • Hoe zet ik mezelf op de kaart bij school, ouders en in de wijk?

Veelzijdig maar niet grenzeloos!

‘Neehoor, dit is een taak voor de IB’er, kijk maar even waar jij je wel nuttig kunt maken.’

Wat wij hierin kunnen betekenen:

Wij zijn er voor brugfunctionarissen die willen werken aan een mix van vaardigheden versterken, onderlinge verbinding verstevigen en reflecteren op het eigen handelen.

 • Een maatwerktraining die aansluit bij de positie van het team (nieuwe functie, of al bekend) en bij de vaardigheden die wenselijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan omgaan met weerstand, reageren op lastig gedrag, bewust inzetten van eigen kwaliteiten en talenten, reflectie op eigen persoonlijke ontwikkeling en hoe je dat van toegevoegde waarde laat zijn in het werk.
logo-skj-wit

Deelnemers aan de training ‘Samenwerken en communiceren als Brugfunctionaris’ die SKJ geregistreerd zijn, ontvangen 25,5 punten voor deelname aan deze training.

“Daar ben jij toch voor?! Ik heb daar geen tijd voor.”

OOP’ers – onderwijsondersteuners in de school

Onderwijs ondersteunend personeel in de school, een groep betrokken en gedreven dienstverleners die het graag goed geregeld zien voor de ander (collega, leerling, ouders en leveranciers). Veelal professionals waarbij de dienstverlening en zorg aan de ander op de eerste plek komt.

De valkuil is een ongezonde balans tussen zorgen voor de ander en zorgen voor zichzelf. Daarbij zijn dit ook de mensen die het eerste visitekaartje van de school zijn: in het eerste contact met ouders, leveranciers en leerlingen zetten ze de toon voor het vervolggesprek!

Knelpunten waar zij zelf of de organisatie waarin zij werken, tegenaan lopen:

 • Moeite met ‘nee’ zeggen
 • Ervaren weerstand in de uitvoering van het werk
 • Worden met regelmaat geconfronteerd met lastig gedrag
 • Zijn onvoldoende geschoold in het effectief reageren op lastig gedrag
 • Belanden onbedoeld en ongewenst in conflictsituaties
 • Ervaren een hoge werkdruk
 • Verschillende opvattingen over de uitvoering van het werk, wat leidt tot ‘gedoe’

Klantgericht wil niet zeggen klantgezwicht!

“Ik wil NU de directeur spreken!”

“Mijn kind hoeft dat niet van mij niet te doen.”

Wat wij hierin kunnen betekenen:

Wij zijn er voor OOP’ers die willen werken aan sterkere vaardigheden, meer zelfvertrouwen en effectief omgaan met lastig gedrag.

 • Maatwerk themaworkshops, bijvoorbeeld over ‘effectief reageren op weerstand’, ‘nee zeggen zonder schuldgevoel’, ‘effectief reageren op lastig gedrag’ en ‘vriendelijk duidelijk grenzen stellen’
 • Teamtraining waarin de focus ligt op communiceren en samenwerken
 • Teamtraining professioneel dienstverlener waarin de focus ligt op rolbewust werken, teamafspraken en profileren

Als je dit advies nu niet aanpast, dan dien ik een klacht tegen je in.’

LEIDINGGEVENDEN – succesvolle gesprekken in het onderwijs

Je bent leidinggevende geworden vanuit jouw drive om het onderwijs nog beter te maken. Jouw bijdrage is gericht op het bouwen van een goed team en het met elkaar zorgen voor mooie opbrengsten. Jij neemt initiatief, ziet kansen en voelt je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen binnen de school.

Als het moet, sta je voor de klas en spring je in voor collega’s met een hulpvraag. Lastige gesprekken komen met regelmaat bij jou terecht. Je werkt met je team en in opdracht van het bestuur.

Knelpunten waar schoolleiders in de communicatie met ouders, het team en bestuur tegenaan lopen:

 • De verandering in de maatschappij naar meer korte lontjes en eisend gedrag zijn voelbaar in de uitvoering van je werk – hoe ga ik daarmee om?
 • Hoe voer ik – rekening houdend met mijn rol – gesprekken waarbij ik voel dat ik wél ruimte wil geven aan het gesprek maar ik bepaalde dingen ook echt níet wil bespreken. Hoe ga ik om met de ‘spagaat’ waarin ik mij dan bevind.
 • Hoe begrens ik de ander zonder dat het een conflict wordt
 • Hoe spreek ik mijn collega aan op de dingen waarover ik niet tevreden ben
 • Hoe ga ik om met situaties waarin de verwachtingen uiteen lopen.
 • Hoe zorg ik voor uniformiteit zonder aan de eigenheid van teamleden te komen

“Dankzij mijn grenzen heb ik ruimte”

‘Het kan op deze school ook nooit eens normaal! Jullie verzieken de jeugd van mijn kind!’

‘Ik praat niet met de adjunct.’

Wat wij hierin kunnen betekenen:

We zijn er voor schoolleiders die willen werken aan bouwen aan vertrouwen, die hun gespreksvaardigheden willen versterken en meer willen halen uit gesprekken met ouders, collega’s en leerlingen.

 • Leren bewust te schakelen tussen communicatieniveaus
 • Meer rendement uit je gesprekken met ouders en collega’s
 • Behendig en vrij in de kunst van het vragen stellen
 • Soepel omgaan met andersdenkenden – samen in een gesprek van uiteenlopende standpunten naar een gezamenlijk belang zien te komen
 • Hoe ga ik om met eisende, mondige ouders

Kies je voor PCML, dan kies je voor:

Praktijkgericht

Wie zit er te wachten op een lang theoretisch verhaal van een trainer die al lange tijd niet meer ‘met de voeten in de klei’ heeft gestaan? Jij vast niet!

We werken met jullie praktijkvoorbeelden en delen hulpmiddelen waarvan wij weten dat ze werken en die je gemakkelijk eigen kunt maken.

Interactief

We horen vaak dat de tijd voorbij vloog en dat is precies wat we graag willen. Het betekent dat je lekker hebt gewerkt en onze training al je aandacht had.

Laagdrempelig

Niemand wil voor de groep ‘afgaan’ (zo zien wij het niet, maar zo voelt het soms wel). Wij creëren een sfeer waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Het is en blijft een vaardighedentraining; het gaat over leren en doen, maar wel op de manier die voor jou prettig is.

Direct toepasbaar

‘Ik heb dezelfde week nog ingezet en ik was echt verrast over het effect!’. Dat is wat we je gunnen! Je besteedt tijd en energie in het volgen van een training, dan is het ook de bedoeling dat je er echt iets aan hebt. We maken het programma zo dat het voor iedereen mogelijk is om het snel succesvol toe te passen.

PCML Laat oudergesprekken voor je werken

Door jezelf en jouw team sterker te maken in het voeren van deze gesprekken. Wij komen graag vrijblijvend met je in contact. We willen weten wat jou en jouw team bezighoudt, wat de training jullie moet opleveren en vervolgens vertellen wij op welke manier we van toegevoegde waarde zijn.

 

Nieuwsgierig naar ons?
Hier leer je ons beter kennen maar liever maken we een afspraak met je om face to face of online kennis te maken en te kijken hoe wij van toegevoegde waarde voor jou of jouw team kunnen zijn. Tot snel bij PCML