Training ‘Weerbaarheid in het onderwijs’
bewaak jouw wensen en grenzen

weerbaarheid-in-het-onderwijs

Preventie is altijd beter dan escalatie

Voordat een gesprek escaleert, heb je als professional best veel mogelijkheden om het tij te keren. Alles valt of staat bij een effectieve aanpak en de mate waarin je in staat bent te herkennen wat er op je af komt – dit leer je als deelnemer aan een workshop of training over agressie preventie.

"Als jij je vak verstaan had, dan was dit allemaal niet nodig geweest!"

Een ouder die met veel stemverheffing roept ‘Dat het op deze #@*^ school ook nooit eens normaal kan!’ of een ouder die zegt ‘Nou, juffie, als jij bij je standpunt blijft, dan zul je wel merken met wie je te maken hebt.’.

Als de ander dat zegt, dan moet je meteen het gesprek beëindigen. Of niet?!

agressieve-ouders

Grensoverschrijdend gedrag neemt toe

Iedereen die werkt met jongeren en dus met hun ouders, merkt de toenemende mate van verbale agressie, grensoverschrijdend gedrag en frustratie.

Het DUO deed recent onderzoek onder leerkrachten in het primair onderwijs om landelijk te inventariseren hoe het is gesteld met hun sociale veiligheid op school.

Je merkt bijvoorbeeld dat:

 • je je na afloop van een gesprek gemanipuleerd of gekleineerd voelt.
 • je als een berg op ziet tegen de geplande adviesgesprekken.
 • een opmerking van een ouder nog dagen door je hoofd spookt.
 • je ’s avonds thuis realiseert wat je eígenlijk tegen die ouder had moeten zeggen.
 • je een grens had willen stellen, maar het niet deed omdat je bang bent voor de reactie.
 • je denkt dat je collega’s veel beter te kunnen dealen met dit soort ouders.
 • je bepaalde ouders liever ontwijkt.

Als jij je niet voldoende voorbereid voelt op lastig gedrag, dan is de kans groot dat je geen grens stelt. Daarmee keur je het onbedoeld goed en raak je als professional de regie op het gesprek, en soms ook op jezelf, kwijt.

Leerkrachten die grensoverschrijdend gedrag ‘belonen’ door het geen halt toe te roepen. Schoolleiders die teveel tijd kwijt zijn aan gesprekken die eigenlijk door het team gevoerd moeten worden. Professionals die ’s avonds op de bank heel goed weten wat ze eigenlijk hadden willen zeggen eerder die dag. Teams die wel veel steun bij elkaar vinden na een vervelende gebeurtenis, maar er in het moment niet in slagen om het te begrenzen.

Het kost veel energie en het gaat ten koste van het werkplezier en welzijn van deze professionals. Het leidt tot situaties vermijden, stressklachten, ziekteverzuim en tot het vroegtijdig verlaten van het werkveld.

Ons verhaal

We begrijpen heel goed hoe lastig het kan zijn om in het moment effectief te reageren op verbale agressie, grensoverschrijdend gedrag, manipulatie of eisend gedrag.

Ook wij hebben met regelmaat te maken met lastig gedrag – tijdens bemiddelingsgesprekken, in jeugdzorgzaken, in teamtrainingen en in ons privéleven.

We worden nog iedere dag uitgedaagd om dat wat we jou in een training willen bijbrengen, ook zelf in de praktijk te brengen. Juist daardoor weten we dat het mogelijk is om te leren in het moment vriendelijk duidelijk te zijn en hoe je het oplost als het je in het moment een keer niet is gelukt.

En we weten ook: dit kun je leren!

Bij grensoverschrijdend gedrag stopt de dienstverlening.

Begrens je gedrag niet (tijdig) dan zet je de deur open voor meer van dit gedrag. Begrens gedrag tijdig, en doe dat door het concreet te maken;

‘Ik wil dat u met mij respect behandeld’ is te vaag en kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. ‘U noemt mij ‘juffie’.’ is duidelijk en voor de ander ook herkenbaar.

Vriendelijk duidelijk. Stopt het gedrag? Dan pas hervat je het gesprek, in het belang van het kind.

Wat brengen wij mee?

Vanuit onze achtergrond als (buurt)bemiddelaar, klacht- en bezwaarbehandelaar, jeugdzorgconsulent en teamcoach kwamen en komen wij veel afwijkend gedrag tegen. Doordat wij in de praktijk werkzaam zijn en alle afwijkende gedragingen zelf hebben meegemaakt kunnen we je verder helpen om de regie te houden. We hebben geleerd wat effectief is, en wat niet. En die kennis delen we graag met je. Praktisch, en gericht op jullie werkzaamheden.

Een veelgemaakte fout:

‘Ik vond die opmerking ongepast, maar ik negeerde het maar en ging door met het gesprek. Want ja, we hebben maar beperkte tijd en in die tijd wil ik het graag met de ouders hebben over de voortgang.’

Hiermee zet je onbedoeld de deur open voor meer ‘lastig gedrag’ en geef je ouders onbewust de boodschap mee ‘Het is oké dat je zo doet’. En stel je nou voor dat dit de toon is die aan het begin van de samenwerking wordt gezet… hoe lastig is het om voor jezelf of voor jouw collega om op een later moment wél een grens te stellen?

Niet negeren, niet uitstellen en niet normaal gaan vinden wat niet normaal is. Wat dan wel? Vriendelijk duidelijk zijn, in het belang van jezelf en de ander. Samen, als team.

Als het gaat om Weerbaarheid in het Onderwijs bieden we je twee mogelijkheden.

training-werken-als-team-2

Workshop Weerbaarheid in het onderwijs

Zijn er weinig incidenten, maar merk je wel dat de maatschappij verandert en wil je hier met je team preventief aan werken? Wil je een groep medewerkers de mogelijkheid bieden met een korte workshop om hen weerbaarder en sterker maken?

Na het actief deelnemen aan de workshop:

 • kun je eenvoudig herkennen welke type gedrag de ander laat zien.
 • weet je welke aanpak effectief is
 • kun je in het moment vriendelijk duidelijk een grens stellen.
 • ben je in staat om een zichzelf herhalend of ‘langs elkaar heen gaand’ gesprek vlot te trekken.

Bij jou op locatie?
Dan brengen we je in 3½ uur ‘up to speed’. Er is plek voor 14 deelnemers en de workshop wordt verzorgd door twee trainers. Vooraf ontvang je van ons een reader en een voorbereidingsformulier zodat we in de workshop de tijd vooral kunnen besteden aan ‘DOEN’.

Online?
Dat kan ook! Ook dan brengen we je in 3½  uur ‘up to speed’. In de online workshop is plek voor 8 deelnemers en deze wordt ook verzorgd door twee trainers.

training-gespreksvaardigheden-in-het-onderwijs

Teamtraining Weerbaarheid in het onderwijs

Is er een incident geweest? Neemt het aantal klachten toe? Ben je als schoolleider steeds meer gesprekken aan het voeren? Merk je dat er binnen het team verschillende opvattingen zijn over bereikbaarheid, omgangsvormen en het wel of niet aanspreken van ouders? Heb je het gevoel dat ouders de regie overnemen?

De teamtraining brengt je samen verder, omdat je:

 • aan de slag gaat met problematiek die in jullie organisatie actueel is.
 • samen aan de slag gaat met jullie gesprekscyclus, spelregels en omgangsvormen zodat deze voor iedereen weer eenduidig en helder zijn.
 • onderwerpen kunt toevoegen die voor jouw team relevant zijn, bijvoorbeeld omgaan met weerstand, belangen en meningen, samenwerken en conflictdiagnose.
 • inzicht krijgt in elkaars gesprekskwaliteiten.
 • effectief gebruik leert te maken van de gesprekken die je als duo voert.
 • werkt aan individuele vaardigheden zoals zelfzorg, gedachtesturing en zelfvertrouwen.

We voeren een gesprek waarin we kennis maken en bespreken wat er binnen jullie team speelt.

Dit vertalen we naar een maatwerk programma wat we vooraf met je bespreken. Waar nodig zetten we de laatste puntjes op de i en dan gaan we aan de slag. We plannen meerdere momenten in een schooljaar (hele of halve dagen) en verzorgen met twee trainers jullie teamtraining. De investering is afhankelijk van de omvang van de training en varieert van 3 dagdelen tot 4 volledige trainingsdagen.

Kies je voor PCML, dan kies je voor:

Praktijkgericht

Wie zit er te wachten op een lang theoretisch verhaal van een trainer die al lange tijd niet meer ‘met de voeten in de klei’ heeft gestaan? Jij vast niet!

We werken met jullie praktijkvoorbeelden en delen hulpmiddelen waarvan wij weten dat ze werken en die je gemakkelijk eigen kunt maken.

Interactief

We horen vaak dat de tijd voorbij vloog en dat is precies wat we graag willen. Het betekent dat je lekker hebt gewerkt en onze training al je aandacht had.

Laagdrempelig

Niemand wil voor de groep ‘afgaan’ (zo zien wij het niet, maar zo voelt het soms wel). Wij creëren een sfeer waar het voor iedereen mogelijk is om mee te doen. Het is en blijft een vaardighedentraining; het gaat over leren en doen, maar wel op de manier die voor jou prettig is.

Direct toepasbaar

‘Ik heb dezelfde week nog ingezet en ik was echt verrast over het effect!’. Dat is wat we je gunnen! Je besteedt tijd en energie in het volgen van een training, dan is het ook de bedoeling dat je er echt iets aan hebt. We maken het programma zo dat het voor iedereen mogelijk is om het snel succesvol toe te passen.

Wist je dat...

Als je handiger wordt in het herkennen van lastig gedrag, is het er mee omgaan vanzelf leuk. En daarmee minder belastend en minder spannend. En heel goed te leren!

Goed voorbereid het schooljaar in?

Plan een workshop of teamtraining Agressie Preventie in!

PS: Wie werkzaam is in onderwijs, zorg of overheid heeft recht op een veilige werkplek zonder agressie. Het creëren van een sociaal veilig werk- en/of schoolklimaat is niet alleen noodzakelijk om goed te kunnen leren, maar ook omdat het moet. Zorgen voor de sociale veiligheid van leerlingen én medewerkers is namelijk wettelijk verplicht.

Zo schrijven de Arbowet en de cao’s voor het onderwijs voor dat de werkgever verplicht is een beleid te voeren. Dit moet gericht zijn op de bescherming van medewerkers tegen onder andere seksuele intimidatie, agressie en geweld en het voorkomen van ongewenst gedrag.

logo_ministreie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid

Wil jij ook jouw medewerkers beschermen tegen ongewenst gedrag van ouders? Zo ja, neem dan contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

PCML Laat oudergesprekken voor je werken

Door jezelf en jouw team sterker te maken in het voeren van deze gesprekken. Wij komen graag vrijblijvend met je in contact. We willen weten wat jou en jouw team bezighoudt, wat de training jullie moet opleveren en vervolgens vertellen wij op welke manier we van toegevoegde waarde zijn.

 

Nieuwsgierig naar ons?
Hier leer je ons beter kennen maar liever maken we een afspraak met je om face to face of online kennis te maken en te kijken hoe wij van toegevoegde waarde voor jou of jouw team kunnen zijn. Tot snel bij PCML