Over ons - Samenwerking

Over Esther, André en PCML

Esther is wat meer van de orde en structuur, André wat meer van het go-with-the-flow. Samen zorgen ze ervoor dat een trainingsdag verloopt volgens programma, dat er ruimte is voor spontaniteit en onvoorziene zaken en dat de dag op het afgesproken tijdstip eindigt.

Maak bespreekbaar wat er toe doet.

Esther Grudelbach

Esther Grudelbach (1977) woont met haar partner en twee tieners in Hoorn. Na een HBO studie begon ze als leidinggevende binnen een overheidsorganisatie. Zij wil graag van meerwaarde zijn voor mensen die met mensen werken. Esther volgde daarom verschillende opleidingen op het gebied van coachen en trainen om vervolgens haar baan voor het ondernemerschap te verruilen. Vandaar haar keuze om met professionals uit onderwijs, jeugdzorg en sociaal domein te werken.

Kernwoorden die passen bij Esther:

Orde, structuur en hands-on mentaliteit.

Kernwoorden die passen bij André:

Go-with-the-flow en gewoon DOEN!

Communiceren moet je simpel houden.

André Stuut

André Stuut (1964) is getrouwd met Annette, samen met hun 3 kinderen wonen ze in Enkhuizen. André heeft ruime ervaring als leidinggevende, jurist, mediator en gespreksleider. Zijn drive is om te laten zien dat je met een goed gesprek verder komt dan met formele briefwisselingen of procedures. Hij is ‘een echt mensenmens’, vandaar zijn keuze om met professionals uit onderwijs, jeugdzorg en sociaal domein te werken.

Hoe is PCML ontstaan?

We krijgen regelmatig de vraag ‘Hoe is jullie samenwerking tot stand gekomen?’ Het antwoord daarop is: een ondernemersnetwerk. Esther nam deel aan het netwerkontbijt en vertelde over haar onderneming. De vrouw van André was daar ook aanwezig en zag overeenkomsten met het werk van haar man, zij bracht hen in contact.

Tijdens een kop koffie bleken ze veel opvattingen, aanvullende kwaliteiten en ervaringen te delen.

Ze raakten in gesprek over het onderwijs en hoe het toch kan dat beide partijen hetzelfde doel voor ogen hebben (beste voor het kind!) en elkaar niet lijken te verstaan. Ze gingen in gesprek met verschillende schooldirecteuren die het probleem herkenden en erkenden. En zij bevestigden het vermoeden dat er te weinig aandacht aan oudergesprekken wordt besteed in de vooropleiding. In de bijscholing wordt vaak veel ingezet op vakinhoudelijke kennis en weinig op persoonlijke ontwikkeling.

Vanuit daar ontwikkelde Esther en André  hun eerste trainingsprogramma, gericht op leerkrachten in het basisonderwijs.

Wat is jullie overlap?

André en Esther hebben allebei een achtergrond in overheidsorganisaties. Ze werkten voor organisatieonderdelen waarin het contact met inwoners en klanten centraal staat. Beiden vinden het leuk om moeilijke zaken makkelijk te maken en zien ze uitdaging in het zoeken naar overeenkomsten. Zij weten als geen ander dat ieder verhaal meerdere kanten heeft en vinden het boeiend om de verschillende perspectieven te onderzoeken.

Hoe ga je om met hoog oplopende emoties? Hoe verkoop je een ‘nee’? Hoe stel je grenzen?  
Esther en André bieden je handvatten vanuit hun eigen rol; hij als mediator en zij als leidinggevende. Ieder brengen zij hier hun eigen ervaringen en expertise mee.

Waarin vullen jullie elkaar aan?

Esther is wat meer van de orde en structuur, André wat meer van het go-with-the-flow. Samen zorgen ze ervoor dat een trainingsdag verloopt volgens programma, dat er ruimte is voor spontaniteit en onvoorziene zaken en dat de dag op het afgesproken tijdstip eindigt.

Verder vullen zij elkaar aan qua netwerk en achtergrond; André is meer juridisch onderlegd, Esther heeft ervaring in managementfuncties. André heeft een groot netwerk binnen gemeentes, Esther juist binnen jeugdzorg en onderwijs.

Uit de evaluatie van deelnemers komt vaak terug dat Esther en André samen een goede combinatie vormen –  juist omdat zij zo anders zijn vormen ze een goed team.

Jullie trainen altijd samen, vanwaar die keuze?

Een dag(deel) trainen is intensief, vooral omdat de PCML trainingen gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en we willen dat er aandacht is voor iedere deelnemer. Dat vraagt van ons dat we goed zien en voelen wat er in de groep gebeurt, wat er gezegd of juist niet gezegd wordt. Op het moment dat de één een uitleg geeft, ziet de ander wat er in de groep gebeurt. We gebruiken veel werkvormen, dan gaat de groep in groepjes uiteen en kunnen we allebei groepen begeleiden. We werken bewust niet met een trainingsacteur. Met zijn tweeën kunnen we aan de hand van regietheater bepaald gedrag of een aanpak laten zien aan de groep, die er vervolgens zelf mee aan de slag gaat.

Voor de groep is het vaak fijn dat de training door twee mensen gegeven wordt, dat brengt variatie in het programma.

Hoe lang bestaat PCML?

De VOF PCML is opgericht in 2018, we werkten toen al een paar jaar samen. Tot de officiële oprichting van PCML werkten we onder de vlag van onze eenmanszaken. Toen het aantal opdrachtgevers groeide en ons plezier in de samenwerking bleef toenemen voelden we ‘Hier zit toekomst in!’ en hebben we gekozen om een gezamenlijke VOF  op te richten met een eigen website, eigen materialen en administratie. Dat opende ook weer nieuwe deuren, zoals de erkenning als korte beroepsopleider door het CRKBO en de accreditatie door het SKJ.

En toen kwam de coronacrisis, wat betekende dat voor jullie?

Die crisis is op het moment van schrijven nog gaande, maar in maart 2020 was het natuurlijk flink schrikken en balen... Alle geplande trainingen zagen we in één klap weggeveegd worden uit onze agenda. Collega-ondernemers schakelde heel snel naar een online aanbod. Wij hadden daar iets meer tijd voor nodig. Konden we online voldoende kwaliteit bieden? Hoe slagen we erin dat we datgene wat deelnemers zo positief aan onze trainingen vinden – de veilige sfeer, de interactie, het praktijkgerichte – ook online creëren? In de tweede helft van 2020 zijn we gaan experimenteren en dat bleek succesvol. Mensen willen ook graag dóór, ze willen blijven werken aan hun persoonlijke ontwikkeling. Ook in deze periode. Nu werken we op locatie waar en wanneer het kan en online wanneer het moet.

En nu? Hoe gaan jullie verder?

In eerste instantie richtten we ons alleen op onderwijs, maar onze enthousiaste deelnemers vertelden anderen over de training. En zo kwamen we in contact met andere organisaties die eigenlijk met dezelfde uitdagingen in oudercontact kampten. Vandaar dat we nu ook trainingen aanbieden voor professionals binnen het sociaal domein en jeugdzorg. Daar hebben we voorlopig onze handen vol aan. En we hebben natuurlijk ook nog de activiteiten die we ieder vanuit ons eigen bedrijf doen. Kortom, we vervelen ons niet!

Meer over Esther Grüdelbach

Esther Grudelbach (1977) woont met haar partner en twee tieners in Hoorn. Na een HBO studie begon ze als leidinggevende van dienstverlenende afdelingen binnen een overheidsorganisatie. Het viel haar op hoe groot het effect van houding, gedrag en communicatie is.

Zowel in de beleving van de klant als op de samenwerking tussen collega’s of medewerkers. Vakinhoudelijk zit het vaak wel goed, maar in de persoonlijke ontwikkeling was nog veel te winnen. In haar jaren als leidinggevende viel het Esther op dat er binnen teams altijd wel ‘gedoe’ is en zij zag een uitdaging in het aanpakken daarvan. Naast haar betaalde baan ging ze namens de gemeente vrijwillig als buurtbemiddelaar aan de slag. Haar doel was om de problemen tussen buren op te lossen, zonder tussenkomst van juristen.

En net zoals in veel kwesties bleek er altijd een verhaal áchter het verhaal te zitten. Het gaat nooit echt over de schutting die een centimeter verkeerd staat. Waar het echt over gaat zijn vaak de zaken die onderwater spelen; het gevoel er niet bij te horen, het gevoel niet erkend te worden, angst voor het onbekende. Als het lukt om die zaken boven water te krijgen, dan hebben we het echt ergens over.

Ze besloot om hier haar werk van te maken. Esther volgde verschillende opleidingen op het gebied van coachen en trainen om vervolgens  haar vaste baan voor het ondernemerschap te verruilen.

Ze ging aan de slag met het vergroten van communicatieve vaardigheden, omgaan met elkaar en goed in je vel zitten. Tijdens haar werk kwam ze met regelmaat op scholen om daar op projectbasis te werken aan het aanpakken van pestproblemen. Daar merkte ze hoe ouders en school vaak hetzelfde belang hebben, namelijk het beste voor het kind, maar dat zij elkaar toch zo moeilijk verstaan. Esther ontdekte hoe dit met een effectieve aanpak ook anders kon.

Omgaan met lastig gedrag, moeilijke gesprekken makkelijker maken en beter zorgen voor jezelf, dat is waar Esther graag aan bijdraagt. Maak bespreekbaar wat er toe doet. Geef aan wat een opmerking met je doet. Stel een grens waar dat nodig is. Een ander kan niet zien wat er in je omgaat en de ander zal niet veranderen als jij niet aangeeft wat je wilt. Met regelmaat zegt zij dan ook ‘Zet je ondertiteling aan!’

Esther wil graag van toegevoegde waarde zijn voor mensen die met mensen werken. Vandaar ook haar keuze om met professionals uit onderwijs, jeugdzorg en sociaal domein te werken.

esther-grudelbach-pcml

Meer over André Stuut

andre-stuut-pcml

André Stuut (1964) is getrouwd met Annette, samen met hun 3 kinderen wonen ze in Enkhuizen. André heeft een ruime ervaring binnen verschillende overheidsorganisaties waar hij werkzaam is geweest als leidinggevende, jurist, mediator en gespreksleider.

Het viel André op dat er voor professionals veel vakinhoudelijke bijscholing werd georganiseerd en dat er weinig aandacht was voor persoonlijke vaardigheden zoals gespreksvoering. Hij verwonderde zich. ‘Hoe lastig moet het voor professionals zijn om op twee gebieden een flinke prestatie moeten leveren zonder dat zij hierin getraind worden?’ Deze professionals zijn inhoudelijk zo goed op te hoogte waardoor zij de moeilijke zaken moeten behandelen, maar daarbij komt ook dat zij als gespreksleider het gesprek in goede banen moeten leiden en de controle moeten houden. Toen hij dit controleerde bij deze professionals hoorde hij vaak dat zij hun inhoudelijke werk heel leuk vonden, maar het contact met de burger vaak als heel lastig ervaren. Inwoners reageerden bijvoorbeeld heel emotioneel, stelden onverwachte vragen, gingen voor hun eigen gelijk, luisterden slecht of stelden onrealistische eisen.  Het voeren van dit soort gesprekken kost veel tijd en energie.

Hoe groot is de verleiding dan om maar een mailtje te typen in plaats van het gesprek aan te gaan? Hij begreep het wel, maar vond het ook een gemiste kans. Zijn drive is om te laten zien dat je met een goed gesprek verder komt dan met formele briefwisselingen of een bezwaar- of klachtenprocedure.

Hij is zich verder gaan specialiseren in gesprekstechnieken en in gedragsherkenning en -beïnvloeding. Hij kreeg bij zijn werkgever de kans om de lastige gesprekken aan te gaan en merkte dat het hem goed af ging én dat hij er plezier in had. Hij wilde zijn kennis en ervaringen delen met anderen. Hij startte zijn eigen onderneming waar hij nu al meer dan 10 jaar vanuit verschillende rollen anderen helpt in het voeren van lastige gesprekken, omgaan met lastig gedrag of het komen tot een gezamenlijke oplossing.

Communiceren moet je simpel houden. Betekent dit dat het dan altijd goed gaat? Zeker niet! Ook André heeft, ondanks alle ervaring en kennis, nog steeds wel eens gesprekken waarvan hij na afloop denkt ‘Dat kon beter!’. En daarmee is voor hem ook de noodzaak van dit werk bewezen. Jezelf blijven ontwikkelen en je vaardigheden op peil houden is een must voor iedereen die regelmatig lastige gesprekken voert. En juist omdat André nog regelmatig zelf die gesprekken voert, blijft hij nauw verbonden met de praktijk.

Omdat je altijd jezelf meebrengt in het gesprek, is André groot voorstander van ‘zelfzorg’; je kunt pas goed voor de ander zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt. Dat is niet egoïstisch,  maar juist heel effectief.

André is zoals hij zegt ‘een echt mensenmens’ en hij wil graag zijn kennis met anderen delen. Vandaar ook zijn keuze om met professionals uit onderwijs, jeugdzorg en sociaal domein te werken.

Laat oudergesprekken voor je werken!

Wij komen graag vrijblijvend met je in contact. We willen weten wat jou en jouw team bezighoudt, wat de training jullie moet opleveren en vervolgens vertellen wij op welke manier we van toegevoegde waarde zijn.

PCML Laat oudergesprekken voor je werken

Laat oudergesprekken voor je werken door jezelf en jouw team sterker te maken in het voeren van deze gesprekken.

 

Nieuwsgierig naar ons?
Hier leer je ons beter kennen maar liever maken we een afspraak met je om face to face of online kennis te maken en te kijken hoe wij van toegevoegde waarde voor jou of jouw team kunnen zijn. Tot snel bij PCML