We laten onze
deelnemers aan het woord

Wat vinden anderen van de trainingen van PCML

Wij hebben de afgelopen jaren al heel wat mooie opdrachten mogen doen. Voor scholen in het basis-, voortgezet- en beroepsonderwijs, maar ook voor jeugdzorgprofessionals, wijkteams en belangenverenigingen.

We werken actief samen met verschillende academies van bijvoorbeeld schoolbesturen en zijn aangesloten bij kwaliteitsregisters. Je vindt ons aanbod onder andere op  Kwaliteitsregister Sociaal Domein (KRSD) , SAM - de beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein en we zijn opgenomen in het aanbod van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

Opdrachtgevers en deelnemers vertellen hieronder hoe zij de samenwerking met  PCML hebben ervaren:

Directeur Basisschool

“Bij ons op school hebben we veel hoogopgeleide ouders. Verbaal sterk en vaardig in het halen van hun doel. We voelen ons soms gewoon niet voldoende ‘opgewassen’ tegen deze ouders. André en Esther nemen ons mee in de onderwerpen die voor ons relevant zijn – het herkennen van het gedrag, het aanpakken ervan en hoe we beter voor onszelf zorgen in lastige situaties. Ik kon het diezelfde week nog toepassen – met succes!”

Sonja van Dijk, mentor en docent, Wellantcollege

Een praktische training met een goed tempo en ruimte voor onderling sparren.

Jeroen de Haan, LWOE

"Esther en André hebben een gedeelte van onze studiedag verzorgd. Wij vormen een team van ambulante onderwijskundige begeleiders. We komen op scholen om leerkrachten te ondersteunen en adviseren t.a.v. de begeleiding van leerlingen met epilepsie. Voor ons is het belangrijk om in korte tijd tot een goede samenwerking met de leerkracht te komen, met als doel om de leerling verder te helpen. Hoe kunnen wij zo’n situatie creëren? Hoe zorgen we ervoor dat wij in onze begeleiding aansluiten bij de ondersteuningsbehoeften van de leerkracht? Hoe gaan we om met weerstand?

Op een prettige en ontspannen manier hebben Esther en André daar invulling aan gegeven.

Met herkenbare praktijkvoorbeelden hebben ze de theorie met ons doorgenomen. Er was veel ruimte voor onze inbreng, waardoor de workshop echt aansloot op onze dagelijkse praktijk. Kortom, een aanrader voor onderwijsprofessionals die willen groeien in hun communicatievaardigheden."

Startend leerkracht

“Als starter voel ik me soms onzeker in gesprekken met ouders. Mijn leeftijd en onervarenheid maken dat ik me kleiner maak dan nodig; ik weet wat ik wil zeggen maar aan de gesprekstafel vind ik het toch heel lastig om mijn visie te geven of een grens te stellen. De leeromgeving die Esther en André bieden is veilig, respectvol en gericht op wat je al wél kunt. Vanuit daar leer je verder, waarbij er ruimte is voor je eigen manier waarop.”

Gerard Roos, directeur Het Baken

‘Op onze school, een VMBO school in Almere, merkten we dat de schoolleiding steeds vaker met leerlingen en ouders aan tafel moest zitten om conflicten uit te spreken. Conflicten die veel lager in de organisatie gestart waren en die langzaamaan geëscaleerd waren. Geëscaleerd, omdat onderweg niet voldoende de-escalerend opgetreden werd, maar in tegendeel, dat er onbedoeld meer olie op het vuur gegooid werd. Dit alles met als gevolg soms veel onrust op school en een grote tijdsinvestering om uiteindelijk alles weer op te lossen.

Om deze emotionele brandjes in een vroeger stadium te blussen werd ervoor gekozen om met het hele onderwijs ondersteunende team een cursus bij Esther en André te volgen. Alle niet lesgevende medewerkers die in contact kwamen met leerlingen en ouders hebben we samen een tweedaagse cursus bij ze laten volgen. Al vanaf het eerste moment viel ons op dat de cursus met groot enthousiasme gevolgd werd. Na een aanvankelijk afwachtende start werden alle medewerkers al vrij snel gegrepen door het met elkaar werken aan eigen ingebrachte casussen. De herkenning van ieder dat het soms ingewikkeld was om met emoties om te gaan. Het inzicht in eigen handelen dat aanvankelijk zo logisch leek, maar toch wat haken en ogen bevatte. En dit alles maakte dat men met groot enthousiasme de bijeenkomsten ging volgen.

Nu is enthousiast een cursus volgen leuk, maar belangrijker is wat er van zo’n cursus uiteindelijk blijft hangen. Altijd lastig te meten. Wel opvallend is dat het geleerde jargon (“Eerst even NIVEA toegepast”) af en toe met een glimlach over de tafel gaat en men na een incidentje even met elkaar de koppen bij elkaar steekt om de eigen reactie te bespreken. Het lijkt erop dat niet alleen de vakbekwaamheid bij het voorkomen van incidenten is toegenomen, maar dat daarmee ook het zelfvertrouwen is gegroeid. Heftige emoties worden veel minder als bedreigend gezien, maar meer als een situatie waar men mee aan de gang moet, waar men wat mee kan. Heel mooi om dit te zien binnen het team.’

Ids de Haan – directeur Jenaplanschool De Tandem

‘Op mijn school, Jenaplanschool de Tandem, hebben we de inzet van Esther en André van Prettig Contact met de Leerkracht inderdaad ervaren als een 'prettig contact'!

In de voorbereiding van de twee studiemomenten die wij wilden inplannen rond het thema: "Beter communiceren met (lastige) ouders" bleek dat de organisatoren flexibel waren en goed konden meebewegen met onze wensen. Hierdoor is het gelukt een mooie, zinvolle 'korte cursus' aan te bieden.

De cursusmomenten lieten een mooie afwisseling zien tussen luisteren, kijken, actief deelnemen, overleggen en leren.

Mijn team was erg te spreken over de inhoud en opzet van beide studiemomenten. Tijdens de evaluatie was er niets anders dan lof. Een paar van de reacties;

"Dank voor jullie enthousiasme en fijne manier van oefenen. Prettig dat er geen moeten is, maar de mogelijkheid om vanuit je eigen wens mee te doen."

"Ik vond dat jullie een prettige, veilige sfeer wisten te creëren waarin we samen verder kwamen."

"Goede samenwerking tussen beiden en een duidelijk verhaal. Enthousiaste overbrenging van praktische informatie." ’

Directrice basisschool

“Mijn team wilde wel leren over oudergesprekken, maar wilde geen rollenspellen doen. Alleen vind maar eens een training die je de vaardigheden leert, praktisch en uitnodigend is, en waarin je wel kunt oefenen zonder dat het ongemakkelijk voelt. André en Esther voelen goed aan wat werkt voor het team en gaan oplossingsgericht en creatief om met het leren door te doen. Iedereen doet mee, en leert!”

Directeur Basisschool

“Een training waarbij wordt uitgegaan van wat er wél is en wat werkt, waarbij we zelf de leerwensen zelf kunnen aanleveren. Maatwerk, praktijkgericht en gebracht vanuit respect.”

Deelneemster

“Ik heb al veel trainingen gehad en vond het vaak oppervlakkig. Bij de training ‘Waarderend in gesprek’ heb ik geleerd hoe ik tot echte verdieping en verbinding kom. Dat begint bij mezelf, en veel van de training ging daarover. Achteraf een cadeautje voor mezelf!”

Directeur Basisschool

“Wie denkt dat problematiek met ‘lastige ouders’ alleen speelt in de grote steden, heeft het mis. Ook op onze dorpsschool heeft te maken met ouders die een klacht indienen en hun advocaat meebrengen naar een gesprek.

Dat doet iets met het team – uit angst voor een klacht of proces worden grenzen verruimd, wordt de boodschap té verpakt gebracht, neemt het zelfvertrouwen af en de spanning toe.

Esther en André hebben ons geleerd hoe we de gesprekken goed voorbereid in gaan, maar ook hoe wij vriendelijk duidelijk mogen zijn en waar onze dienstverlening stopt. Hier kunnen wij als team verder mee!”

Speciaal voor starters bij SKO West-Friesland: prettige communicatie met ouders

Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland vindt het heel belangrijk om goed contact te hebben met de ouders. Maar hoe doe je dat? Als startende leerkracht komt er veel op je af, wanneer je met je diploma op zak je eigen klas mag gaan runnen. Wat hebben de kinderen nodig, hoe ga ik dit doen, hoe zorg ik er voor dat ik een goed teamlid ben en dan ook nog de ouders! Hoe ga ik met ouders in gesprek? Waar moet ik op letten? Hoe breng ik een heldere boodschap en hoe luister ik naar ouders?

Op de pabo zijn oudergesprekken niet altijd opgenomen in het standaardprogramma. Wij vinden dat als stichting een gemis en willen onze starters hier graag mee ondersteunen. Vandaar dat we dit jaar een training hebben georganiseerd voor alle starters binnen onze stichting. Vier middagen gaan ze met elkaar in gesprek, en horen ze van André en Esther (PCML, bureau voor onderwijs en oudercommunicatie) veel bruikbare tips én theorie. De eerste twee online bijeenkomsten zijn inmiddels achter de rug. De starters hebben op een zeer prettige wijze tips gekregen die zeer bruikbaar zijn in de praktijk. Maar ook het doorvragen, het nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ouder, het omgaan met stiltes laten vallen, vragen stellen in plaats van uitleggen, het doel van het gesprek duidelijk maken, en manieren om dit voor te bereiden.

Ook de communicatieniveaus zijn besproken en de opbouw van een gesprek. En wat te doen bij een lastig gesprek, waarbij de emotie de overhand krijgt. De manier waarop Andre en Esther samen met de startende leerkrachten in gesprek zijn, ze uitdagen, ze meenemen, is heel plezierig. Er is een veilige omgeving gerealiseerd waardoor iedereen ook heel goed met elkaar in gesprek gaat. Sommige oudergesprekken worden nagespeeld door de trainers en de starters kunnen daar dan weer op reageren. Over de diverse werkvormen is goed nagedacht. Het werkt inspirerend! Een mooi compliment van één van de starters: “Het is nu zo druk met online lesgeven dat ik eigenlijk geen tijd heb voor deze trainingsmiddag. Maar ik wil het ook niet missen, want ik heb zoveel aan de eerste keer gehad. Ik kon het meteen in de praktijk toepassen. Ik wil er nog veel meer van leren!”

Namens de schoolopleiders van SKO West-Friesland
Jacintha Floris

Een greep uit onze klanten:

Laat oudergesprekken voor je werken!

Wij komen graag vrijblijvend met je in contact. We willen weten wat jou en jouw team bezighoudt, wat de training jullie moet opleveren en vervolgens vertellen wij op welke manier we van toegevoegde waarde zijn.

PCML Laat oudergesprekken voor je werken

Laat oudergesprekken voor je werken door jezelf en jouw team sterker te maken in het voeren van deze gesprekken.

 

Nieuwsgierig naar ons?
Hier leer je ons beter kennen maar liever maken we een afspraak met je om face to face of online kennis te maken en te kijken hoe wij van toegevoegde waarde voor jou of jouw team kunnen zijn. Tot snel bij PCML